Činnost povodňové komise při jednotlivých SPA

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Činnost povodňové komise při jednotlivých SPA

Zpráva o nebezpečí ohrožení povodněmi může být obdržena následujícím způsobem:

od KOPIS HZS Jihomoravského kraje (Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje),

od povodňových orgánů obcí ve správním obvodu ORP Šlapanice,

od Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo Povodňové komise Jihomoravského kraje,

od jiných povodňových orgánů,

od vodohospodářského dispečinku Povodí Moravy, s. p.,

od ČHMÚ pobočka Brno,

od předpovědní a hlásné povodňové služby – výstražná informace.

 

Kontaktní údaje povodňových komisí a důležitých organizací jsou v samostatné kapitole.

Soubor: c_cinnost.htm


Organizační část > Činnost povodňové komise při jednotlivých SPA

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 22. 11. 2017, publikována: 17. 10. 2021