Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ustanovením § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, označení příslušných úseků a objízdných tras Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Tato opatření provádí v součinnosti s Povodňovou komisí ORP Šlapanice (dbf) a podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy rovněž podílí. V závislosti na rozsahu ohrožení nebo poškození silnic, konkrétní situaci, předpokládané době trvání uzavírky a jiných rozhodujících okolnostech, mohou být v některých případech provedeny nezbytné operativní změny objízdných tras.

O uzavřených úsecích a objížďkách a o případných změnách dopravních opatření je zapotřebí bezodkladně informovat:

Hasičský záchranný sbor (HZS) Jihomoravského kraje (KOPIS),

Zdravotnickou záchrannou službu JMK (ZZS JMK),

Policii ČR – IOS KŘ Policie JMK,

subjekty provádějící zásobování,

provozovatele příměstské a městské hromadné dopravy,

regionální, popř. celoplošné sdělovací prostředky.

 

hmtoggle_arrow1Informace o aktuálních dopravních omezeních a uzavírkách

 

Další informace: Dopravní omezení
Grafická část: Doprava

Soubor: c_doprava.htm


Organizační část > Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 8. 3. 2018, publikována: 17. 10. 2021