Způsob varování a informování obyvatelstva

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Způsob varování a informování obyvatelstva

Informační systém zahrnuje:

Varovný informační systém obyvatelstva (VISO)

místní (lokální) rozhlas a televize,

telefony,

sirény cestou KOPIS HZS JMK

hlásící zařízení na vozidlech Policie ČR, městské policie, JSDH,

hlídkovou službu.
 

Po akustickém tónu sirény, při vyhlašování varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“, bude následovat tísňová volání z hromadných informačních prostředků pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.

Obyvatelstvo bude také varováno z místních sdělovacích prostředků (regionální rozhlasové a televizní stanice). Další informace o vzniklé události budou předávány obyvatelstvu místním rozhlasem, elektronicky na webových stránkách, policií, HZS, JSDH osobně prostřednictvím spoluobčanů apod.

 

signál

tón

kdy zazní

všeobecná výstraha

kolísavý tón po dobu 140 vteřin

při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku

zkušební tón

nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin

ověřování provozuschopnosti se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin

Je třeba dodržovat následují zásady:

nerozšiřovat poplašné a neověřené zprávy,

varovat ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí,

netelefonovat zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena,

nepodceňovat vzniklou situaci,

pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem,

nejdříve zachraňovat lidské životy a zdraví, pak zachraňovat majetek,

uposlechnout pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy,

 

 

Související odkazy: Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi

Soubor: c_varovani.htm


Organizační část > Způsob varování a informování obyvatelstva

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 20. 3. 2018, publikována: 17. 10. 2021