Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyKontakty >

Důležité organizace

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 14
Datum vytvoření výpisu: 17.10.2021
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

hmtoggle_arrow1Přehled vybraných organizací

 


Dopravní služby

hmtoggle_arrow1AB Transport, spol. s. r. o.

 

hmtoggle_arrow1Ředitelství silnic a dálnic ČR - Závod Brno

 

Odborné subjekty

hmtoggle_arrow1Jihomoravské dřevařské závody, a. s.

 

hmtoggle_arrow1KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o. - Kamenolom Želešice

 

hmtoggle_arrow1Lom Skalka

 

Podniky povodí

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s. p.

 

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

 

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje, provoz Blansko

 

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje, provoz Brno

 

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Koryčany

 

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

hmtoggle_arrow1Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

 

hmtoggle_arrow1Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. - cestmistrovství Brno

 

Správci vodovodů a kanalizací

hmtoggle_arrow1Vodárenská akciová společnost, a. s.

 

Technické služby

hmtoggle_arrow1Štěrkopísek Bratčice, s.r.o.

 

 

Soubor: kontakty_subj.htm


Kontakty > Důležité organizace

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 12. 8. 2018, publikována: 17. 10. 2021