Integrovaný záchranný systém

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část > Řízení ochrany před povodněmi >

Integrovaný záchranný systém

Integrovaným záchranným systémem je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou:

hasičský záchranný sbor České republiky

jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany

poskytovatelé zdravotnické záchranné služby

Policie České republiky
 

Základní složky integrovaného záchranného systému zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území České republiky.

Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou:

vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil

ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory

ostatní záchranné sbory

orgány ochrany veřejného zdraví

havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby

zařízení civilní ochrany

neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím
 

Ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání.

Stálé orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému:

operační střediska hasičského záchranného sboru kraje

operační a informační středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru

 

Soubor: c_izs.htm


Organizační část > Řízení ochrany před povodněmi > Integrovaný záchranný systém

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 9. 8. 2017, publikována: 15. 7. 2019