Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Titulní list

logo_opzp_2016

Povodňový plán SO ORP Šlapanice

Obec s rozšířenou působností:

Šlapanice

Kraj:

Jihomoravský kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí

Povodňová komise

ORP Šlapanice (dbf)

 
 

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82 písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Moravy, s. p.
Dne: 21.02.2018 č.j. PM5338/2018-419/Ju

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí dne: 19.03.2018 pod č.j.: JMK 42889/2018

Podpis: Ing. František Havíř

Schválení povodňového plánu:

 

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 01.03.2018

 

 

Soubor: a_titulni_list.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 6. 12. 2017, publikována: 17. 10. 2021