- A -

AB Transport, spol. s. r. o.

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Babice nad Svitavou - pk 

Bílovice nad Svitavou - pk 

Blažovice - pk 

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

Březina u Brna - pk 

- C -

CDS - centrální datový sklad

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

Čísla hydrologického pořadí dílčích povodí

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

IconDokumenty
IconPOVIS: generováno 17.10.2021 

Doprava - mapa

Dopravní omezení

Dopravní omezení - objížďky

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

EU: GDPR

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuace

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily

Evidenční listy povodňových plánů ORP

- F -

Fotografie - toky

IconFotodokumentace
IconFoto - výběr podle toku

- G -

GDPR

- H -

Hajany - pk 

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily

Hostěnice - pk 

Hygienické stanice

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Jihomoravské dřevařské závody, a. s.

Jiříkovice - pk 

- K -

KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o. - Kamenolom Želešice

Kanice - pk 

katastrální území v ORP

Kategorie organizací

Kobylnice - pk 

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Kovaklovice - pk 

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- L -

Ledové jevy - tabulka

IconMísta ohrožená ledovými jevy
IconLedové jevy

Lom Skalka

- M -

Mapy povodňových nebezpečí

Metodické pokyny

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

Modřice - pk 

Mokrá-Horákov - pk 

Moravany - pk 

- N -

Nařízení vlády

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Nebovidy - pk 

Neprůjezdné komunikace

Normy

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

- O -

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Objekty dPP - mapa

Objížďky

Odborné subjekty

Odvětvové normy

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Ohrožené objekty - tabulka

Ohrožené objekty na tocích - tabulka

Ohrožené objekty v obcích - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Ochoz u Brna - pk 

Omice - pk 

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Blansko - pk 

ORP Brno - pk 

ORP Ivančice - pk 

ORP Rosice - pk 

ORP Slavkov u Brna - pk 

ORP Šlapanice - pk 

IconPovodňová komise
IconPovodňové komise
IconHlídková (hlásná) služba
IconSeznam členů pracovní skupiny

ORP Tišnov - pk 

ORP Vyškov - pk 

ORP Židlochovice - pk 

Ořechov - pk 

Ostopovice - pk 

- P -

počet obyvatel obcí ORP

Podniky povodí

Podolí - pk 

Policie

Ponětovice - pk 

Popůvky - pk 

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

použité zkratky

Povodí Moravy, s. p.

Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje, provoz Blansko

Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje, provoz Brno

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Koryčany

Povodňová komise Jihomoravského kraje - pk 

Pozořice - pk 

Prace - pk 

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

IconProtipovodňová opatření
IconProtipovodňová opatření

Prštice - pk 

prvky PPO

Předmět editoru dat

Předpisy

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- R -

Radostice - pk 

Reader

Rebešovice - pk 

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- Ř -

Ředitelství silnic a dálnic ČR - Závod Brno

Řícmanice - pk 

- S -

Silůvky - pk 

Sivice - pk 

Sokolnice - pk 

souhrnná zpráva po povodni

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconHlásné profily

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. - cestmistrovství Brno

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconSrážkoměrné stanice

Státní plavební správa

Střelice u Brna - pk 

- Š -

Školy a školní jídelny

Šlapanice - pk 

Štěrkopísek Bratčice, s.r.o.

- T -

Technické služby

Telekomunikace

Telnice - pk 

tiráž

tísňová volání

Troubsko - pk 

Tvarožná - pk 

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

Újezd u Brna - pk 

ukázky dPP

Ústřední povodňová komise - pk 

Uživatelská mapa

- V -

Velatice - pk 

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Viničné Šumice - pk 

Vodárenská akciová společnost, a. s.

Vodní díla - tabulka

IconVodní nádrže I.–III. kategorie
IconVýznamné vodní nádrže IV. kategorie
IconVodní díla I.–III. kategorie
IconDalší vodní díla
IconPOVIS: generováno 17.10.2021 

Vodní toky - tabulka

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vojenská velitelství a úřady

Vranov - pk 

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová území

Vyhlášky

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Významné vodní toky - tabulka

- Y -

yr.no

- Z -

Základní mapa

Zákony

IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi
IconSeznam předpisů vztahujících se k ochraně před povodněmi

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová území

Zásobování

Zásoby vody ve sněhu

Zdravotnictví

zkratky

- Ž -

Želešice - pk